• mgr psychologii – Uniwersytet SWPS w Sopocie, specjalizacja: psycholog.

  • studia podyplomowe – Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, specjalizacja: psychologia kliniczna.

  • studia podyplomowe – Uniwersytet Warszawski, Katedra Psychologii, specjalizacja: psychologia transportu. 

  • Ukończyłem 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Jest to jedyna szkoła psychoterapii w Polsce, która jest na poziomie akademickim. 

Przeprowadzone szkolenia

  • Asertywność, komunikacja werbalna i niewerbalna, podejmowanie decyzji, emocje i motywacje, twórcze myślenie, radzenie sobie ze stresem, planowanie i realizacja celów, psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki.