Nazywam się Kamila Gerka

Jestem terapeutą, pedagogiem, socjoterapeutą i mentorem z 20 – letnim stażem pracy. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam w pracy z dziećmi i młodzieżą:

 • w Domu Dziecka

 • w szkołach z klasami integracyjnymi (szkoła podstawowa i gimnazjum)

 • w przedszkolu

 • w praktyce prywatnej.

Pracowałam m. in. z dziećmi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanymi społecznie, niepełnosprawnymi, ze spektrum Autyzmu.

Posiadam umiejętności w zakresie wsparcia oraz terapii dzieci i młodzieży. Prowadzę dla nich specjalistyczne zajęcia indywidualne i grupowe.

Dzieciom oraz ich rodzinom towarzyszę w przeżywaniu trudności. Pomagam im w wyrażaniu emocji oraz pokazuję i dostarczam umiejętności, które pozwalają im sobie z nimi radzić. Wspieram ich rozwój społeczny oraz emocjonalny (np. z dziećmi odczuwającymi lęk lub z niską samooceną).

Od 8 lat jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia „Bliżej domu”. Tworzę i realizuję projekty pomocowe i warsztaty dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wspieram rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomimo wieloletniej praktyki nadal poszerzam swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne. Ukończyłam studia podyplomowe m.in. na kierunkach:

 • Socjoterapia

 • Terapia i edukacja dzieci ze spektrum autyzmu

 • Terapia Integracji Sensorycznej

 • Terapia pedagogiczna

 • Surdopedagogika

 • Tyflopedagogika

 • Oligofrenopedagogika.

Jak również szereg kursów, z których najważniejsze to:

 • 2-letni kurs mentorski

 • Terapia ręki.

W pracy szczególnie ważne dla mnie jest podejście holistyczne (spojrzenie na człowieka jako całość) i poszukiwanie metod wsparcia na wielu płaszczyznach.

Zrób pierwszy krok i skontaktuj się ze mną, a drugi zrobimy już razem!

Tel. 506-871-347

kamilagerka@wp.pl