Ukończyłem studia magisterskie na kierunku psychologia obecnego uniwersytetu SWPS w Sopocie.

Jestem absolwentem psychologii klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (studia podyplomowe). Podczas tych studiów ukończyłem zaawansowany poziom obejmujący cztery podspecjalności psychologii klinicznej: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego, psychologia kliniczna chorego somatycznie oraz neuropsychologia ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego.

Jestem absolwentem psychologii transportu Uniwersytetu Warszawskiego (studia podyplomowe). Podczas tych studiów ukończyłem podspecjalności: rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych i osobowości, wywiad psychologiczny, procesy starzenia się i procesy organiczne, psychologiczne i medyczne aspekty uzależnień, badanie uzależnień, procesy poznawcze.

Jestem absolwentem 4-letniej i jedynej w Polsce szkoły psychoterapii, która jest na poziomie akademickim. Jest to szkoła psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym, którą ukończyłem na uniwersytecie SWPS z oddziałem w Sopocie z wyróżnieniem. W tym też nurcie psychoterapeutycznym pracuję. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą PTTPB. Mój numer certyfikatu to 753.

Prowadzę prywatną praktykę psychologiczno-psychoterapeutyczną. Od 2010 roku do października 2017 roku pracowałem w Poradnii Zdrowia Psychicznego na stanowisku Psycholog. Współpracuję ze specjalistami wielu dziedzin (psychiatra, neurolog, kardiolog, dermatolog, ginekolog, internista, pedagog, dietetyk, terapeuci uzależnień i współuzależnienia).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (numer ewidencyjny GDA 0278).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa
http://ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29

Kodeks Etyczny Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego
http://www.pttpb.pl/pttpb-info/kodeks-etyczny-pttpb

Publikacje