Przygodę z psychoterapią uzależnień rozpoczęłam w 1999 roku -pracą w Ośrodku Terapii Uzależnień w Tczewie, po trzech latach przeniosłam się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej gdzie stworzyłam Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień dla podopiecznych. Równocześnie pracowałam w PZP z pacjentami uzależnionymi i współuzależnionymi, współprowadziłam również grupy terapii pogłębionej oraz grupy DDA w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Gdańsku.
Przez rok pracowałam również na Oddziale Stacjonarnym w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gdańsku.
W 2006 roku utworzyłyśmy wraz z koleżankami i dyrektorem Domu Dziecka Centrum Interwencji Kryzysowej w Tczewie gdzie pracowałam aż do reorganizacji.
W chwili obecnej nadal pracuję w PZP – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, jestem członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tczewie oraz prowadzę grupę dla osób współuzależnionych w Pszczółkach.
Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień w Warszawie gdzie otrzymałam Certyfikat Instruktora Uzależnień uprawniający do prowadzenia terapii, niezależnie ukończyłam szkolenia:
– „Szkolenie dla mediatorów sądowych”
– „Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu”
– „Interwencja Kryzysowa wobec osób doznających przemocy domowej”
– „Profilaktyka zaburzeń zdrowia psychicznego u ofiar i świadków zdarzeń traumatycznych”
– „Profilaktyka Uzależnień i zakażeń HIV/AIDS”.