Specjalizacje

 • Psychiatria

Ukończone szkoły

 • Gdański Uniwersytet Medyczny – Wydział Lekarski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny – Psychologia Kliniczna (studia podyplomowe)
 • Uniwersytet SWPS – Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (studia podyplomowe – ukończone)

Staże

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – Klinika Psychiatrii Dorosłych (od 2013)

Publikacje

 • Rapid-onset agranulocytosis in a patient treated with clozapine and lamotrigine (Agranulocytoza o wczesnym początku u pacjentki leczonej klozapiną i lamotryginą). Psychiatr Danub. 2015;27 Suppl 1: 459-61
 • Przegląd interwencji w polekowym przyroście masy ciała podczas leczenia klozapiną (An overview of interventions in drug-induced weight gain during clozapine treatment). Psychiatr Psychol Klin. 2015;15: 76–80
 • Postrzeganie osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo przez studentów psychologii i psychologów. Poster, 44. Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin 2013
 • Wpływ procesu edukacyjnego na zmianę postaw studentów psychologii wobec osób chorych psychicznie. Raport z badań socjologicznych w grupach studentów studiów magisterskich UG i podyplomowych GUMed. Poster, 44. Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin 2013
 • Poglądy i odczucia na temat własnej choroby u pacjentów z rozpoznaniem zespołu Kandinskiego-Clerambaulta na podstawie badań ankietowych. Poster, 44. Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin 2013
 • Wiedza w zakresie stosowania przymusu bezpośredniego wśród internistów i‍ lekarzy specjalności zabiegowych. Poster, 45. Zjazd Psychiatrów Polskich, Katowice 2016

Znajomość języków

 • polski
 • angielski

Choroby

 • depresja
  choroba afektywna dwubiegunowa
  schizofrenia
  zaburzenia lękowe
  zaburzenia snu
  zaburzenia odżywiania
  zaburzenia osobowości
  zaburzenia seksualne
  choroba Alzheimera
  zespół lęku uogólnionego
  zespół stresu pourazowego
  fobia społeczna
  anoreksja
  bulimia
  zespół urojeniowy
  bezsenność
  nerwica
  nerwica natręctw
  lęki
  fobie
  kryzys emocjonalny
  zespół lęku napadowego
  zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne
  napady paniki
  lęk napadowy