Zaburzenia Lękowe

Zaburzenia Lękowe

Wysłano dnia: 29 lipca 2016 Kategoria: Bez kategorii Comments: 0

Krótki przewodnik po zaburzeniach lękowych
U pacjentów, którzy zgłaszają poważne objawy lękowe, można zdiagnozować co najmniej jedno z wymienionych niżej zaburzeń – jeden pacjent może mieć więcej niż jedno zaburzenie lękowe. Jak zwykle numer strony podany po każdej pozycji odnosi się do miejsca, w którym zaczyna się jej omówienie.
Pierwotne zaburzenia lękowe:
Zaburzenia z napadami paniki – Pacjenci doświadczają powtarzających napadów paniki – krótkotrwałych epizodów intensywnego lęku, któremu towarzyszą rozmaite objawy somatyczna i inne – oraz martwią się dodatkowymi atakami i innymi powiązanymi zmianami psychicznymi i behawioralnymi.
Agorafobia – Pacjenci z tym zaburzeniem obawiają się sytuacji lub miejsc, takich jak sklep, w którym mogą mieć problemy z uzyskaniem pomocy, jeżli poczują lęk.
Fobia swoista – W tym zaburzeniu pacnejci obawiają się konkretnych przedmiotów lub sytuacji. Do przykładów należą: zwierzęta, burze, wysoko położone miejsca, krew, samoloty, zamknięte pomieszczenia oraz wszelkie sytuacje, które mogą prowadzić do wymiotów, zdławienia lub rozwoju jakiejś choroby.
Fobia społeczna – Pacjenci wyobrażaja sobie, że mówienie, pisanie czy jedzenie w obecności innych ludzi lub korzystanie z publicznej toalety będzie dla nich krępujące.
Mutyzm wybiórczy – Dziecko nie mówi, z wyjątkiem sutuacji, kiedy jest samo lub z wybraną bliską osobą.
Zaburzenie lękowe uogólnione – Chociaż pacjenci nie doświadczają napadów paniki, odczuwają napięcie lub lęk przez większość czasu i martwią się wieloma różnymi rzeczami.
Separacyjne zaburzenie lękowe – Pacjent odczuwa lęk, gdy zostaje oddzielony od rodzica lub innej figury przywiązania.
Zaburzenia lękowe spowodowane inną chorobą lub problemem zdrowotnym. Napady paniki i objawy lęku uogólnionego mogą być spowodowane licznymi zaburzeniami somatycznymi.
Zaburzenia lękowe spowodowane substancją psychoaktywną/lekiem – Użycie substancji psychoaktywnej luk leku spowodowało napad paniki lub inne objawy lękowe.
Inne określone lub nieokreślone zaburzenia lękowe – Używa się tych kategorii w przypadku zaburzeń ze znaczącymi objawami lękowymi, których nie da się łatwo dopasować do żadnej z wyżej wymienionych grup.
Inne przyczyny lęku i objawów pokrewnych:
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne – Pacjentom dokuczają powtarzające się myśli lub zachowania, które mogą się wydawać bezsensowne nawet im samym.
Zaburzenia stresowe pourazowe – Silnie traumatyczne zdarzenie, takie jak działania wojenne lub klęska żywiołowa, jest wciąż na nowo przeżywane.
Ostre zaburzenie stresowe – Zaburzenie to jest bardzo podobne do zaburzenia stresowego pourazowego, tyle że zaczyna się w trakcie stresującego zdarzenia lub bezpośrednio po nim i trwa najwyżej miesiąc.
Osobowość unikająca – Ci nieśmiali ludzie są tak wrażliwi na krytykę, że obawiają się nawiązania relacji z innymi.
Z dolegliwościami lękowymi (uszczegółowienie zaburzenia depresyjnego). U niektórych pacjentów zaburzeniom depresyjnym towarzyszą silne napięcie i lęk.
Zaburzenia z objawami somatycznymi i zaburzenie z lękiem przed chorobą – Panika i inne objawy lękowe nierzadko są częścią zaburzenia z objawami somatycznymi i zaburzenia z lękiem przed chorobą.