Przemoc emocjonalna

Przemoc emocjonalna

Wysłano dnia: 28 sierpnia 2016 Kategoria: Bez kategorii Comments: 0

PRZEMOC EMOCJONALNA:
W związku zaburzonym przemoc ta stanowi zwarty system
zachowań mający na celu obniżenie poczucia własnej wartości
partnera i uzyskanie nad nim pełnej kontroli.
Zjawisko podobne jest do metod przymusu i manipulacji
stosowanych wobec jeńców wojennych.
Metoda: izolacja, efekt: zlikwidowanie źródeł społecznego
wsparcia, koncentracja na relacji z prześladowcą i
uzależnienie od tej relacji. Ofiara trzymana jest z dala od
ludzi i sytuacji- krytyka osób z otoczenia, zachowania obraźliwe
wobec ludzi, co sprawia, że sama ofiara ze wstydu izoluje się,
kontrola telefoniczna, ofiara staje się sztuczna w relacjach,
co nasila izolację.
Metoda: monopolizacja uwagi, efekt: koncentracja na własnej
sytuacji, eliminacja działania bodźców, których nie kontroluje
prześladowca, uniemożliwia podjęcie działań niezgodnych z zasadą posłuszeństwa
Metoda: zmęczenie, wyczerpanie ofiary, efekt: osłabia psychiczną i
fizyczną zdolność stawiania oporu. Stan permanentnego zmęczenia.
Ukrywanie złości, strachu pochłania energię.
Metoda: groźby, efekt: wywołanie strachu i utrata nadziei,
sprawca grozi śmiercią, pobiciem, zamknięciem. Niektóre spełnia,
co wzmaga niepewność. Zmusza do wykonywania rzeczy wstydliwych grożąc,
że je publicznie ujawni. Ośmiesza i poniża publicznie.
Metoda: sporadyczne okazywanie pobłażliwości, efekt: pozytywna
motywacja do uległości. Na każdą sytuację wzmocnienia siły oprawca
reaguje czułością, staje się pobłażliwy, nie stawia wymagań.
Lęk zastępuje nadzieja, że sprawca zmienił się i ofiara podejmuje
starania o poprawę sytuacji w związku.
Metoda: demonstracja wszechmocy, efekt: przekonanie o daremności
stawiania oporu. Ofiara zaczyna poddawać w wątpliwość swój sposób
widzenia rzeczywistości. Wielu sprawców kłamie w tak drobnych rzeczach,
że ofiara zaczyna mieć wątpliwości, co do własnego
stanu psychicznego i umysłowego.
Metoda: degradacja, efekt: stawianie oporu staje się bardziej zagrażające
dla poczucia własnej wartości niż kapitulacja, sprowadza do poziomu potrzeb podstawowych.
Metoda: zmuszanie do spełniania prostych wymagań, efekt: wytwarza nawyk posłuszeństwa.