Emocje

Emocje

Wysłano dnia: 27 stycznia 2017 Kategoria: Bez kategorii Comments: 0

Jakie elementy zawiera emocja?
Ekspresja
Pobudzenie fizjologiczne
Psychologiczne odczucie
Świadome interpretacje
Czym są emocje?
Subiektywny stan psychiczny, któremu towarzyszą zmiany somatyczne i ekspresyjne
Świadome i nieświadome procesy wartościowania każdej sytuacji
Reakcja organizmu na ważną sytuację
Ustosunkowanie człowieka do świata
Skąd się biorą emocje?
Reakcja na sytuacje (od bodźców)
Z pamięci (od wyobrażeń, myśli, wspomnień)
Reakcja na emocje innych (empatia)
Reakcja na zachwianie równowagi (od popędów)
Skojarzenie bodźców neutralnych z emocjorodnymi (warunkowanie)
Reakcja związana z normami (od standardów)
Skąd wiemy, że ktoś przeżywa emocję
Ekspresja
Zachowanie
Deklaracje
Analiza sytuacji
Potoczna wiedza o emocjach
Kobiety są bardziej emocjonalne od mężczyzn
Mężczyźni nie potrafią mówić o emocjach
Nie należy okazywać swoich emocji
Czas goi rany
Najlepiej się komuś wygadać
Wiemy co czujemy
Emocje odbierają rozum
Pamiętamy tylko dobre rzeczy
Po co ludziom emocje?
Funkcje fizjologiczne, psychologiczne i społeczne
Informują, że coś jest ważne/nieważne
Informują, że coś jest przyjemne/nieprzyjemne
Dają energię, pobudzają do działania (ucieczki, walki, dążenia)
Popychają i odpychają od pewnych obiektów
Komunikują innym ludziom nasz stan
Społeczne funkcje interpersonalne (związują ludzi: miłość, tęsknota…; pilnują norm: wstyd,)
Jaka jest funkcja zazdrości, smutku czy żalu?
Emocje a poznanie.
Emocje są pierwotne wobec poznania
(lubię coś zanim wiem co to jest)
Emocje są nieuniknione
(można kontrolować ekspresję ale nie odczuwanie)
Emocje są bezwysiłkowe
(dzieją się same)
Sądy emocjonalne są nieomylne
(nieodwołalne, lubimy kogoś pierwszy raz widząc)
Emocje są „pozaracjonalne”
Wiem, że nie powinienem czuć…
Komunikacja emocji może być niespójna
komunikowanie werbalne/niewerbalnie
Emocje bywają nieuzasadnialne i niezależne od poznania
(preferencje trudno zwerbalizować)
(nie pamiętamy treści filmu a wiemy czy nam się podobał)
Jak zmierzyć czy człowiek przeżywa emocje?
Pomiary fizjologiczne
Mózgowe
Obwodowe
Metody neuroobrazowania mózgu:
Elektroencefalogram (EEG)– zapis zmian potencjału elektrycznego mózgu.
Tomografia komputerowa (CAT) – wiązka promieni X przepuszczana jest
wielokrotnie przez tkankę miękką badanego organu.
Analizowany jest wzorzec absorpcji promieni przez tkankę.
Rezonans magnetyczny (MRI) – Jądra komórek wprowadzane są w
ruch wirowy poprzez zastosowanie pola magnetycznego.
Emitują energię o różnej częstotliwości, a aparatura
przetwarza energię na obraz przekroju tkanki. Pozytronowa tomografia
komputerowa (PET) – umożliwia analizę aktywności przemiany materii w
różnych częściach mózgu, na podstawie metabolizmu wstrzykniętej do ciała pacjenta glukozy
-Lewy obszar przedniego płata skroniowego – pozytywny afekt ze zbliżaniem się
-Prawy obszar przedniego płata skroniowego – negatywny afekt z wycofaniem (wstręt, strach)
-Ale smutek – osłabienie tendencji do zbliżania więc osłabienie
aktywności lewego obszaru a nie aktywacja prawego obszaru
Trzy podstawowe systemy emocjonalne w mózgu ssaków
-Reakcja na bodźce apetytywne
-Atak lub ucieczka w przypadku bodźców awersyjnych
-Zahamowanie reakcji w przypadku bodźców awersyjnych
Co to są emocje podstawowe?
Kryterium podziału:
Rozróżnianie mimiki
Ekman – ponadkulturowa uniwersalność ekspresji mimicznej emocji podstawowych
strach złość smutek radość wstręt
Izard – jednoznaczna odróżnialność poszczególnych ekspresji przy specyfice neuronalnej i psychologicznej
także wstyd, poczucie winy, zaskoczenie, zaintereswanie, pogarda
Wspólność miedzygatunkowa
Darwin, Plutchik – emocje podstawowe mają funkcje adaptacyjne
Prototypowość
Rosch – emocje podstawowe przychodzą najszybciej do głowy, są najszybciej rozpoznawane
Emocje pochodne są mieszankami emocji podstawowych
EKSPRESJA EMOCJI
Ekspresja emocji to „wszelkie sygnały (zmiany w wyglądzie organizmu, ruchy, dźwięki)
emitowane przez jednostkę, będące dla kogoś innego wskazówką przeżywania przez tę osobę
określonej emocji” (Doliński, 2000).
Ekspresja mimiczna
Postawa ciała
Ton głosu