Zaburzenia karmienia i odżywiania się

Bez kategorii

Zaburzenia karmienia i odżywiania się

Wysłano dnia: 30 sierpnia 2016 Kategoria: Bez kategorii Komentarze: 0

ZABURZENIA KARMIENIA I ODŻYWIANIA SIĘ Podstawowe zaburzenia karmienia i odżywiania się – Każde z podstawowych zaburzeń karmienia i odżywiania się obejmuje nieprawidłowe zachowania związane z czynnością jedzenia. Anoreksja psychiczna występuje rzadziej niż bulimia psychiczna, a obie są rzadsze niż nowe zaburzenie, jakim jest napadowe objadanie się. Całkowite rozpowszechnienie tych trzech zaburzeń może rosnąć. Trzy podstawowe swoiste zaburzenia zostały

więcej
Przemoc emocjonalna

Bez kategorii

Przemoc emocjonalna

Wysłano dnia: 28 sierpnia 2016 Kategoria: Bez kategorii Komentarze: 0

PRZEMOC EMOCJONALNA: W związku zaburzonym przemoc ta stanowi zwarty system zachowań mający na celu obniżenie poczucia własnej wartości partnera i uzyskanie nad nim pełnej kontroli. Zjawisko podobne jest do metod przymusu i manipulacji stosowanych wobec jeńców wojennych. Metoda: izolacja, efekt: zlikwidowanie źródeł społecznego wsparcia, koncentracja na relacji z prześladowcą i uzależnienie od tej relacji. Ofiara

więcej
Schizofrenia

Bez kategorii

Schizofrenia

Wysłano dnia: 27 sierpnia 2016 Kategoria: Bez kategorii Komentarze: 0

Schizofrenia – choroba tajemnicza, najdziwniejszy typ zaburzeń psychicznych. Antoni Kępiński uważał ja za delficką wyrocznię psychiatrii, chorobę królewską – dzięki bogactwu przeżyć chorych. Prof. Kępiński – „dohumanizował” świat chorych psychicznie. Są oni inni, niezrozumiali ale nie wyklęci. Ukazał bogactwo, oryginalność a nawet piękno myśli, fantazji i postaw chorych na schizofrenię. Wyszedł poza banalne opisy kliniczne,

więcej
Rozwój mowy

Bez kategorii

Rozwój mowy

Wysłano dnia: 21 sierpnia 2016 Kategoria: Bez kategorii Komentarze: 0

Rozwój mowy – okres melodii, czyli okres przygotowawczy(0-12) Nie ogranicza się jedynie do płaszczyzny głoskowej, lecz obejmuje także inne jej płaszczyzny, takie jak melodia czy rytm. Umiejętność uchwycenia melodyki języka ojczystego jest na tyle ważna, że językoznawcy uznali ją za cechę najbardziej charakterystyczną, a zatem tytułową dla omawianego okresu. Formy wokalne poprzedzające mowę właściwą: 1.Krzyk

więcej
Stres

Bez kategorii

Stres

Wysłano dnia: 19 sierpnia 2016 Kategoria: Bez kategorii Komentarze: 0

W myśl jednej z wielu definicji stres jest zjawiskiem biologicznym, stanowiącym niespecyficzny sposób reakcji organizmu na jakiekolwiek stawiane mu wymagania: fizyczne, psychiczne lub somatyczne, które mogą być traktowane jako następstwo każdego – pozytywnego lub negatywnego – zdarzenia, wobec którego staje człowiek. Innymi słowy, stresem określa się wszystkie bodźce, które zmieniają stopień Twojej gotowości do działania.

więcej
Zaburzenia neurorozwojowe

Bez kategorii

Zaburzenia neurorozwojowe

Wysłano dnia: 15 sierpnia 2016 Kategoria: Bez kategorii Komentarze: 0

Niepełnosprawność intelektualna – zaburzenie to zazwyczaj rozpoczyna się w wieku niemowlęcym; ludzie niepełnosprawni intelektualnie cechują się niską inteligencją, co powoduje, że potrzebują specjalnej pomocy w radzeniu sobie w życiu. Graniczne funkcjonowanie intelektualne – określenie to odnosi się do osób z ilorazem inteligencji w zakresie 71-84, które nie mają problemów z radzeniem sobie związanym z niepełnosprawnością

więcej
Zaburzenia nastroju

Bez kategorii

Zaburzenia nastroju

Wysłano dnia: 1 sierpnia 2016 Kategoria: Bez kategorii Komentarze: 0

Krótki przewodnik po zaburzeniach nastroju. W DSM-5 wykorzystano trzy grupy zestawów kryteriów do diagnozowania problemów psychicznych związanych z nastrojem: 1) epizody nastroju, 2) zaburzenia nastroju, oraz 3) uszczegółowienia opisujące ostatni epizod i przebieg nawracania. W niniejszym „Krótkim przewodniku” omówię każdą z nich. EPIZODY NASTROJU Mówiąc prosto, epizod nastroju oznacza każdy okres, kiedy pacjent czuje się

więcej
Zaburzenia Lękowe

Bez kategorii

Zaburzenia Lękowe

Wysłano dnia: 29 lipca 2016 Kategoria: Bez kategorii Komentarze: 0

Krótki przewodnik po zaburzeniach lękowych U pacjentów, którzy zgłaszają poważne objawy lękowe, można zdiagnozować co najmniej jedno z wymienionych niżej zaburzeń – jeden pacjent może mieć więcej niż jedno zaburzenie lękowe. Jak zwykle numer strony podany po każdej pozycji odnosi się do miejsca, w którym zaczyna się jej omówienie. Pierwotne zaburzenia lękowe: Zaburzenia z napadami

więcej